Shi'ite militias join Iraqi push to Mosul

Shi'ite militias join Iraqi push to Mosul